PLENARNI PREDAVAČI
5. međunarodna konferencija ''izazovi današnjice''

PLENARNI PREDAVAČI

Okrugli stol „Digitalizacija javne uprave“

Ivan Malenica PhD

Ministar pravosuđa i uprave

Objavio je više znanstvenih i stručnih radova u zbornicima s međunarodnom recenzijom te sudjelovao na više desetaka međunarodnih znanstveno stručnih konferencija.  Koautor je udžbenika Novo hrvatsko radno pravo – ogledi iz radnog prava i pravne prakse (2013-. 2016.). Stručni interesi obuhvaćaju javnu upravu i upravno pravo.  Doktorsku disertaciju pod naslovom  “Izvršenje upravno-sudskih odluka u hrvatskom poredbenom pravu” obranio je na  poslijediplomskom doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu , smjer Javno pravo i uprava.

Zoran Aralica PhD

Znanstveni savjetnik na Ekonomskom institutu Zagreb

Diplomirao (1998.), magistrirao (2004.) i doktorirao (2007.) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je tezom o utjecaju tehnologije na izvoznu konkurentnost RH. Od 2000.godine i danas zaposlen na Ekonomskom institutu u Zagrebu. vrednovanje aktivnosti zasnovanih na upotrebi znanja i tehnologija, industrijska politika, ekonomija energetskog sektora te mikroekonometrijske metode. Biran u znanstvena zvanja: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik u kojem zvanju je i danas.

Marin Tadić

Direktor Oracle Croatia

Marin Tadić više od 12 godina uspješno vodi tim vrhunskih stručnjaka spremnih odgovoriti na zahtjeve korisnika, zahvaljujući čemu Oracle Hrvatska pod njegovim vodstvom bilježi stalni rast. Nakon diplome stečene na Elektrotehničkom fakultetu (Zagreb, 1989.), nastavlja se usavršavati na The Ecole Nationale de Ponts et Chaussees (ENPC) u Parizu, na The University of Edinburgh, te Management School in Scotland, i završava Executive MBA. Karijeru započinje u Ericssonu, odakle odlazi na bečki Tehnički fakultet, zatim u Reuters, najprije u Beču, a zatim u Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Bio je na čelu Hewlett-Packard Hrvatska. U suradnji sa svojim timom ušao je u drugu dekadu realizacije razvojnih planova za Oracle u Hrvatskoj.

MSc Zvonimir Zavacki

Direktor Policy & Strategy instituta, London, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo

Iskusni stručnjak, star 50 godina, s 25 godina radnog iskustva u različitim rukovodećim i izvršnim ulogama. Od vrlo rane karijere izložen je različitim međunarodnim i multinacionalnim poslovnim okruženjima, što je dovelo do profesionalnih angažmana u Kataru i Ujedinjenom Kraljevstvu. Iako su mu početni osobni interesi bili vezani uz IT i telekomunikacije, s vremenom su napredovali u područja kibernetičke sigurnosti i korporativnog upravljanja, a sukladno tome i s promjenama u upravljačkim aranžmanima, u javno upravljanje. Posljednjih nekoliko godina aktivno promiče dobro upravljanje kao skup vodećih načela korištenjem standarda najbolje prakse u javnom upravljanju.

Registriraj se!

Rezerviraj svoje mjesto!

5. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

IZAZOVI DANAŠNJICE - ŠIBENIK

Veleučilište u Šibeniku:

Trg Andrije Hebranga 11

22000 Šibenik

Telefon: +385 99 582 6791

E-mail: info@konferencija-vus.hr

Copyright © 5. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - IZAZOVI DANAŠNJICE