PLENARNI PREDAVAČI

OKRUGLI STOL “Trendovi u razvoju javne uprave i pitanje otpornosti”

dr. sc. Jelena Budak

Jelena Budak je znanstvena savjetnica u trajnom zvanju na Ekonomskom institutu, Zagreb, Hrvatska.

Njezin istraživački interes uključuje institucije i politike javnog sektora, kvalitetu javne uprave i korupciju, privatnost u online okruženju i nadzor. Objavila je više od 70 znanstvenih radova. Osim ekonomije korupcije, njezino je nedavno istraživanje u području pitanja privatnosti i otpornosti na incidente kršenja privatnosti na internetu. Voditeljica je dvaju korespondentnih istraživačkih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost.

Od 2017. godine obnaša dužnost zamjenice ravnatelja Ekonomskog instituta Zagreb.

dr. sc. Aleksander Aristovnik

Aleksander Aristovnik je profesor ekonomije i menadžmenta u administraciji na Fakultetu za javnu upravu te profesor ekonomije na Ekonomskom fakultetu (Sveučilište u Ljubljani). Svoja znanja i vještine stručno je i znanstveno produbljivao kao gostujući znanstvenik na Sveučilištu Princeton, Sveučilištu Nevada (Reno), Sveučilištu u Dubaiju, Sveučilištu u Gentu, Sveučilištu u Zagrebu itd. Njegovi glavni istraživački interesi uključuju ekonomiju javnog sektora, upravljanje javnim sektorom, makroekonomija i visoko obrazovanje. Aktivno je sudjelovao na brojnim međunarodnim skupovima, a svoja istraživanja objavljivao je u priznatim međunarodnim znanstvenim časopisima. Također je član uredništva nekoliko međunarodnih časopisa i programskih odbora različitih međunarodnih znanstvenih konferencija (npr. NISPAcee).

Također, bio je voditelj (ili član) više od 40 domaćih/međunarodnih projekata, te vanjski recenzent projekata/programa različitih istraživačkih agencija/mreža.

Ivan Lakoš

Ivan Lakoš trenutno radi kao načelnik Samostalnog sektora za strateški razvoj i projekte pri Ministarstvu pravosuđa i uprave u okviru kojeg je odgovoran za vođenje procesa koordinacije i upravljanja poslovima izrade strateških i operativnih dokumenata kao i upravljanje procesima pripreme i provedbe svih projekta iz različitih izvora financiranja (NPOO, ESF, ERDF, TSI, FSEU, Programi unije, CEF – Instrument za povezivanje Europe, Svjetska banka, Razvojna banka Vijeća Europe, Norveški financijski mehanizam, Programi međunarodne suradnje: Twinning/Grants).

Posebno važno je naglasiti uključenost u izradu i implementaciju reformi i investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u području razvoja javne uprave i učinkovitosti pravosudnog sustava.

Uz navedeno Ivan je stekao bogato iskustvo rada na različitim pozicijama u državnim institucijama na poslovima upravljanja programima i projektima EU.  Posebnu pozornost svog osobnog profesionalnog razvoja i djelovanja pridaje inovativnosti kako u organizaciji poslovnih procesa, vođenju ljudi tako i u promišljanju javnih politika.

Registriraj se!

Rezerviraj svoje mjesto!

6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

IZAZOVI DANAŠNJICE - ŠIBENIK

Veleučilište u Šibeniku:

Trg Andrije Hebranga 11

22000 Šibenik

Telefon: +385 99 582 6791

E-mail: info@konferencija-vus.hr

Copyright © 6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - IZAZOVI DANAŠNJICE