ORGANIZACIJSKI ODBOR
4. međunarodna konferencija ''Izazovi današnjice''

Organizacijski odbor:

  • Ivan Malenica, mag.iur., v.pred., predsjednik
  • Sanja Veštić Mirčeta, mag.iur, pred., tajnica
  • sc. Ivan Livaja, v.pred., član
  • Jelena Šišara, univ. spec. oec, v. pred., član
  • Dijana Mečev, univ. spec. oec., v. pred., član
  • Edi Luketa, mag. poslovnih znanosti, član
  • Tea Livaić, spec. oec., član

Registriraj se!

Rezerviraj svoje mjesto!

4. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

IZAZOVI DANAŠNJICE - ŠIBENIK

Veleučilište u Šibeniku:

Trg Andrije Hebranga 11

22000 Šibenik

Telefon: +385 97 747 6968

E-mail: info@konferencija-vus.hr

Copyright © 4. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - IZAZOVI DANAŠNJICE